Rozwody Kutno

Kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokata Łukasza Prokopiaka w Kutnie oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach o rozwód. W ramach pomocy Klient otrzymuje m.in. profesjonalne porady prawne, pozwalające podjąć racjonalne kroki w tym trudnym czasie. Istotne jest to, że prawnik podejmuje się pełnomocnictwa i reprezentacji interesów strony przed sądem, jak i innymi organami, jakie mogą uczestniczyć w postępowaniu.

Sprawy rozwodowe należą do trudnych rozpraw, wywołujących wiele emocji. Poruszają kwestie nie tylko rozstania, ale i podziału majątku lub przydzielenia opieki nad nieletnimi dziećmi. Osoby bezpośrednio w nie zaangażowane muszą więc radzić sobie z trudnymi chwilami i wieloma formalnościami, z jakimi wiążą się rozwody. Adwokat, podejmując się reprezentowania Klienta, pomaga nie tylko sporządzić wszelkie dokumenty, w tym pozew czy niezbędne oświadczenia, ale i dopilnowuje terminów oraz dąży do pomyślnego i jak najszybszego zamknięcia sprawy.

Kiedy zostaje orzeczony rozwód?

Dla sądu przesłanką, żeby przychylić się do pozwu powoda, jest stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Aby orzec rozwód, trzeba stwierdzić rozpad więzi:

  • - uczuciowych,
  • - fizycznych,
  • - majątkowych.
Sprawy rozwodowe zwykle mają jeden z trzech wyników. Sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie albo wskazując, że jeden, albo oboje małżonków są winni rozpadu pożycia. W pewnych przypadkach zdarza się, że powództwo zostaje oddalone. Ma to miejsce najczęściej w sytuacji, jeśli rozwód negatywnie wpłynąłby na dobro wspólnych małoletnich dzieci, rozwiązanie związku byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo powodem byłby wyłącznie winny małżonek, gdy pozwany byłby przeciwny rozstaniu.

Pomoc adwokata od rozwodów – kiedy się przydaje?

Z perspektywy stron dążących do jak najszybszego zakończenia postępowania, najlepszym wyjściem jest powództwo bez orzekania o winie. W takich wypadkach zazwyczaj małżonkowie polubownie rozwiązują sprawę, a sąd, po stwierdzeniu, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia, orzeka rozwód. W sytuacji, gdy jedna ze stron wnosi o uznanie dotychczasowego współmałżonka za winnego – sprawa się komplikuje. Adwokat dąży do tego, aby udowodnić rację swojego Klienta, m.in. przez przedstawienie dowodów w postaci np. zeznań świadków, materiałów zebranych przez detektywa lub dokumentów czy treści audiowizualnych. Takie sprawy często przybierają burzliwy obrót, gdyż wiąże się to z ujawnianiem wielu intymnych szczegółów z życia małżeńskiego. W takich chwilach przydaje się prawnik. Wykwalifikowany adwokat z kancelarii Łukasza Prokopiaka, mieszczącej się w Kutnie, proponuje profesjonalną pomoc, dążąc do jak najszybszego i sprawiedliwego rozwiązania sprawy.