Łukasz Prokopiak Adwokat

Działająca na terenie Kutna i okolic kancelaria adwokacka świadczy szeroki zakres pomocy prawnej dla osób prywatnych oraz klientów biznesowych i instytucjonalnych. Prowadzący ją adwokat specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak: cywilne, rodzinne, pracy, karne, handlowe, administracyjne. W sprawach z tych obszarów prawnik może zostać pełnomocnikiem klienta. To upoważnia go do działań obejmujących m.in.:

  • - sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji i zażaleń, umów cywilnoprawnych, opinii itp.,
  • - reprezentowanie klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych we wszystkich instancjach oraz w egzekucyjnych,
  • - dochodzenie roszczeń w różnych sporach.

Oprócz tego adwokat udziela kompleksowych porad. Dzięki skonsultowaniu problemu z adwokatem może okazać się, że nie każda sprawa musi od razu trafić do sądu, ponieważ przepisy dają inne możliwości, aby ją rozwiązać.

Dlaczego pomoc adwokata może okazać się przydatna?

Sprawy prowadzone w sądzie nie należą do łatwych czy przyjemnych i często wiążą się z dużym stresem, zwłaszcza gdy dotyczą takich wartości jak np. rodzina, wolność, zdrowie czy majątek. Osoby bez wykształcenia prawniczego często nie wiedzą, co zrobić w sytuacjach problematycznych. Nie są także świadome obowiązków, jakie na nich spoczywają albo nie zdają sobie sprawy z tego, że dane pismo należy złożyć w odpowiednim terminie, aby sąd mógł mu nadać bieg.

Adwokat dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, dba o to, aby klienci w możliwie najmniejszym stopniu odczuwali stres związany z prowadzonym postępowaniem. Osoby czy podmioty, które zdecydują się na współpracę z adwokatem z kancelarii adwokackiej w Kutnie, mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie swojej sprawy. Prawnik pozostaje w stałym kontakcie z klientem i na bieżąco informuje o przebiegu postępowania.

Rzetelne wsparcie prawnika w różnych sprawach

Kiedy klient zastanawia się nad problemem, zadaniem prawników jest już szukanie jego rozwiązania. Tak działa kancelaria adwokacka w Kutnie. Powierzone jej zadania realizuje z najwyższą starannością i starając się dostarczyć zainteresowanym konkretnych i praktycznych informacji zapewniających satysfakcję i zadowolenie. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza adwokata są gwarancją rzetelności świadczonych usług. Angażuje się on we współpracę i profesjonalnie oraz skrupulatnie analizuje każdy przypadek.

Prawnik dba o przejrzystą komunikację z klientem – udziela mu kompetentnych i szczerych porad, by mógł ocenić, które z zaproponowanych rozwiązań jest dla niego satysfakcjonujące. Specjalista informuje o każdej zmianie w toczącej się sprawie oraz konsultuje dalsze działania. Adwokaci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki. Klienci korzystający z pomocy adwokata mają więc zapewnione poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji. Aby umówić się na spotkanie w kancelarii adwokackiej, można do niej zadzwonić lub napisać maila.Qui iure suo utitur,
neminem laedit.

 

Kto korzysta ze swojego prawa,
nikogo nie krzywdzi


Zobacz specjalizacje naszej Kancelarii